Col·laborem amb els socis en el viatge d’estudis 2n Batxillerat curs 2022/2023

Aquest curs escolar l’alumnat de 2n de batxillerat se’n va de viatge d’estudis a Londres. Al tractar-se d’una activitat que suposa una convivència i un aprenentatge de valors diferents als desenvolupats a les aules, l’APiMA ha decidit ajudar econòmicament a totes les actuals famílies sòcies els fills i filles de les quals realitzin l’esmentat viatge…