APIMA IES Marratxí tracta les teves dades per a respondre la teva consulta. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, entre altres, segons la nostra Pol. de Privacitat.