El vertiginós desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en els últims anys, especialment Internet, ha obert un món de noves possibilitats i coneixements.

Així, tant en les famílies com en els centres escolars, els nens comencen a utilitzar un ordinador o una Tablet cada vegada a edats més primerenques, ja que es veuen com a instruments que els poden obrir aquest món que ofereix Internet.

En moltes ocasions, la utilització d’aquestes eines els sembla una cosa absolutament innocu, sense que el seu maneig pugui comportar cap problema.

Efectivament, en termes generals, la utilització de totes les possibilitats que ens dóna Internet, pot ser enriquidora i fonamental per al desenvolupament dels menors però, de vegades, pot haver-hi problemes ocults que no veuen. Per evitar aquests problemes, les famílies i els professors, han de poder guiar-los, de la manera més segura possible, mijançant les múltiples possibilitats que ens dóna la xarxa.

Actualment, els menors estan familiaritzats amb l’entorn digital i han anat adquirint, de manera natural, unes habilitats superiors a les de molts adults, però es tracta de persones en procés de formació, de desenvolupament personal, que no coneixen o, si ho coneixen , no són conscients plenament del valor de la privacitat ni, per tant, de la importància que té un ús responsable de la informació personal, particularment a Internet i les xarxes socials, el que en moltes ocasions els porta a oferir una sobreexposició sense tenir en compte les conseqüències que això pot implicar, doncs encara els falta la formació necessària per distingir el que és segur del que pot afectar la seva privacitat.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ve sent conscient d’aquesta realitat i que molts dels riscos als quals s’enfronten els menors a la xarxa es veuen afavorits per un ús irresponsable i despreocupat, moltes vegades per desconeixement, de les dades de caràcter personal que es faciliten en utilitzar la majoria dels serveis que ofereix Internet: xarxes socials, serveis d’emmagatzematge, missatgeria instantània, correu electrònic, etc …. Per aquest motiu, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que des de fa temps ve prestant atenció a la protecció dels menors, ha considerat que la millor manera de garantizar aquesta privacitat és mitjançant accions preventives, per la via de la seva formació i conscienciació.

 

PARLEM DE LES NOVES TECNOLOGIES

Si bé els nostres fills han nascut en una època en què hi ha hagut un gran avanç de les T.I.C., nosaltres, “els adults”, hem de conèixer i aprendre aquests avenços per evitar que hi hagi una “bretxa digital” entre les dues generacions.

 

LA PRIVACITAT A INTERNET

Per als nostres menors, i per a molts de nosaltres, el concepte d ‘ “amistat”, avui dia, és “com més like, més guai”.

Cal conscienciar els nostres fills i saber que una bona gestió de la nostra privacitat a internet equival a seguretat.

 

CONSTRUINT CONTRASENYES SEGURES

Sabem construir contrasenyes segures en els nostres perfils de xarxes socials ?. Amb uns senzills passos les tindrem i aconseguirem la privacitat i seguretat desitjades.

 

QUÈ FAN ELS NOSTRES MENORS A INTERNET?

A causa del actual concepte d ‘ “amistat” i per l’ús indiscriminat de les Xarxes Socials es té una “intensa vida social”. És important conèixer les diferents aplicacions per saber els possibles perills que comporten i evitar-los.

 

ORFENESA DIGITAL

L’avanç tecnològic dels últims temps fa que els nostres menors convisquin de manera natural amb Internet i el seu món. A les nostres mans està acompanyar-los i evitar l’anomenada “orfandat digital”.

 

FONTS DEL PERILL I CONTROL PARENTAL

Conèixer els perills que poden aguaitar als nostres menors a Internet és fonamental per poder prevenir i ajudar-los si tenen problemes.

 

ASSETJAMENT ESCOLAR I LA SEVA TIPOLOGIA

Hi ha diversos tipus de ciberassetjament dels quals els nostres menors poden ser víctimes. Coneixent-los podrem posar solució.

 

DEPREDADORS A INTERNET

Coneixent el “modus operandi” dels ciberdepredadores, podrem protegir millor als nostres menors.

 

PROTEGEIX ALS TEUS FILLS A INTERNET

Nosaltres som el millor “control parental”. La millor manera de protegir els nostres fills és conèixer i caminar al costat d’ells per al cibermón.

Molta més informació a: Agència Espanyola de Protecció de Dades.