Enquesta escolar sobre prevenció de les addicions – Palma – Decembre 2022

l’Ajuntament de Palma ha publicat un resum dels resultats de l’enquesta escolar sobre hàbits i consums que s’ha realitzat a més de 1.800 alumnes de diferents centres educatius de Palma. L’objectiu ha estat el de conèixer la situació dels i les adolescents respecte a conductes de risc, com a part del Pla Estratègic Municipal de Prevenció d’Addiccions (PEMPA).…