Jornades Comunitats Educatives Municipals Consell Escolar de Mallorca

L’APiMA IES Marratxí va assistir a les Jornades Comunitats Educatives Municipals organitzades pel Consell Escolar de Mallorca els dies 12 i 13 de novembre 2021. Els municipis com a espais dinamitzadors de l’educació. Una aproximació a la realitat educativa municipal, els Consells Escolars Municipals i altres espais d’innovació educativa: creació, funcionament i oportunitats. Com els…