Visita cultural familiar.

Activitat APiMA: Visita familiar al Parlament de les Illes Balears. L’APIMA us convida a conèixer els secrets del Parlament. Amb l’aprovació l’any 1983 del nostre Estatut d’Autonomia es crearen les noves institucions d’autogovern comunes per a totes les illes, entre les quals hem de destacar el Parlament de les Illes Balears. El Parlament adquirí l’antiga…