Què és el programa “Fons de llibres de l’APIMA”?

Aquest programa neix de la necessitat de dotar les famílies de tot l’estalvi possible en l’adquisició de llibres de text. Facilitant l’accés als mateixos, de forma senzilla, còmoda i amb estalvis del 85% al 90%. El sistema és senzill, utilitzem “Bons de llibres”.

 

Què són els “Bons de Llibres”?

Els Bons són la nostra principal moneda de canvi. Són com “vals digitals” que s’anoten al vostre compte.

 

Com s’aconsegueixen els Bons de Llibres?

Cada final de curs, les famílies que així ho decideixin, ens lliuren els llibres que els seus fills no van a utilitzar més.
Per cada llibre que ens lliurin, tant és si és de text o de lectura, se’ls dóna un bo de llibre.

 

Com intercanviar els bons de llibre?

Des de la nostra web, a la secció privada per a les famílies associades a l’APiMA, hi ha l’accés al programa Fons de Llibres.

Es tracta d’una botiga virtual online. Les famílies escullen els llibres que necessiten del nostre estoc, i el sistema se’ls reserva.

Cada llibre té un cost fix de 3€.

Si la família que necessita un llibre té un bo a favor seu, només pagarà aquests 3€ de cost fix.

Si no tingués bons, el cost es veuria incrementat pel valor residual d’aquest llibre, que sempre tindrà com a mínim un 85% de descompte sobre la tarifa oficial.

Exemple:

Tinc 3 bons al meu favor, per haver lliurat 3 llibres al programa.
Necessito 4 llibres del fons per a un fill meu.
Reservo els 4.
El sistema em compensa el valor dels 3 primers (sempre els més cars) per els 3 bons. I d’aquests 3 libres pagaré només 3 €.
Del quart llibre pagaré els mateixos 3 € fixos, més X,XX € de valor residual.

 

Quan i com es paga?

Tots els pagaments es realitzaran per rebut domiciliat. El nostre dia de cobrament és sempre el dia 15 de cada mes. Així, els rebuts bancaris del cobrament de llibres, es giraran amb venciment el dia 15 d’Agost!

És important fer una comanda de llibres per fill. No els barregeu, perquè en cada comanda se us sol·licitarà en nom de l’alumne al qual se li ha de lliurar aquesta comanda.

 

On es recullen els llibres?

No heu de fer res més! Els llibres es lliuraran els primers dies de classe, directament als vostres fills.

 

L’accés a aquest programa es realitza des de la secció privada per a les famílies.

 

A continuació teniu un enllaç per a cada curs, amb el detall dels llibres que podeu lliurar al fons.
No podrem acceptar llibres que no estiguin relacionats en alguna de les següents llistes.
Recordeu que han d’estar en bon estat!

APiMA Libros 1º ESO 20/21

APiMA Libros 2º ESO 20/21

APiMA Libros 3º ESO 20/21

APiMA Libros 4º ESO 20/21

APiMA Libros 1º BACH 20/21

APiMA Libros 2º BACH 20/21