Descripció del Batxillerat Internacional.

El Batxillerat Internacional (IB), també conegut com a Programa Diploma (PD), és un curs preuniversitari dirigit als alumnes de 16 a 19 anys, exigent i de dos anys de durada impartit en tres idiomes: anglès, francès i espanyol.

Es tracta d’un programa d’educació internacional de qualitat, fundat per l’Organització del Batxillerat Internacional a 1968 i unificat en diversos centres dels cinc continents.

Aquesta formació t’ajudarà a desenvolupar les habilitats intel·lectuals, personals, emocionals i socials per a l’adaptació a un món especialment globalitzat.

Estructura del Programa Diploma del Batxillerat Internacional

El Programa Diploma (PD) està format per un tronc comú i sis grups d’assignatures.

El tronc comú té la finalitat d’ampliar l’experiència educativa i et desafiarà a aplicar els teus coneixements i habilitats. Els seus components són:

 • Teoria del coneixement: reflexionaràs sobre la naturalesa del coneixement i la manera en la qual coneixem el que afirmem saber.
 • Monografia: faràs una tasca d’investigació independent que culmina amb un assaig de 4.000 paraules.
 • Creativitat, Acció i Servei: hauràs de completar un projecte relacionat amb aquests tres conceptes.

A més del tronc comú, existeixen sis grups d’assignatures, cada grup comprèn diferents cursos:

 • Estudis de Llengua i Literatura
 • Adquisició de Llengües
 • Individus i Societats
 • Ciències
 • Matemàtiques
 • Arts

Quines assignatures he de cursar?

Hauràs d’elegir un curs de cada un dels primers cinc grups d’assignatures, a més d’una assignatura d’Arts o una segona assignatura dels grups 1 al 5.

Cursaràs algunes assignatures de Nivell Superior (240 hores) i altres de Nivell Mitjà (150 hores). La diferència entre els nivells és pel que fa al seu abast, però ambdós s’avaluen pels mateixos criteris.

Hauràs de cursar un mínim de tres assignatures (i un màxim de quatre) de Nivell Superior i la resta de Nivell Mitjà.

Sortides del Programa Diploma del Batxillerat Internacional

Una vegada finalitzat el Programa Diploma, podràs accedir als diferents estudis universitaris en universitats de tot el món.

L’accés a la Universitat es realitza segons els requisits d’accés de cada una de les universitats, però el fet d’haver cursat el Programa Diploma pot afavorir-te en el procés d’admissió.

En el cas de l’admissió a les Universitats públiques espanyoles, si has obtingut el títol de Batxillerat Internacional, podràs accedir a la Universitat a través de la via d’accés per estrangers. Això significa que podràs accedir directament als estudis universitaris amb la teva nota mitjana de batxillerat, però si vols millorar la teva nota, et podràs presentar a la fase específica de la selectivitat. Els tràmits d’accés es realitzen a través de la Universitat Nacional d’Educació a Distància.

L’equivalència entre les notes del Batxillerat Internacional i les notes espanyoles és la següent:
Nota Batxillerat InternacionalNota espanyola
245
255,28
265,55
275,83
286,11
296,39
306,66
316,94
327,22
337,49
347,77
358,05
368,32
378,60
388,88
399,16
409,43
419,71
42-4510

On cursar el Batxillerat Internacional?

A la pàgina web del Batxillerat Internacional (IB) existeix un cercador de centres en el qual podràs trobar tots els centres que ofereixen aquests estudis.

Aspectes a tenir en compte per cursar Batxillerat Internacional

 • Es treballa perquè l’alumnat sigui capaç de pensar de forma independent, conduint el seu aprenentatge.
 • Aquesta formació permet accedir a estudis superiors en algunes de les universitats més prestigioses del món.
 • Es potencia la internacionalització i es treballa per millorar l’adaptació a un món globalitzat i constantment canviant.
 • L’alumnat està exempt de realitzar la fase  general de la Prova d’Accés a la Universitat.

Informa’t del Bachibac, de l’estructura del batxillerat LOMCE i de les seves sortides i connexions amb altres estudis per poder escollir el millor batxillerat per a tu.