Avís Extraescolars

Tenint en compte la situació actual, ens resulta impossible realitzar totes les activitats extraescolars que veníem oferint fins ara; però com al marge dels virus, els nostres fills i filles poden necessitar classes de reforç, la APIMA ha treballat per a oferir a l'alumnat aquestes classes, encara que s'impartiran d'una manera diferent aquest curs escolar.

El curs 2020/21 comença oferint totes les classes de reforç en matèries curriculars a més d'oferir el curs de "Cambridge English", totes en funció de la demanda. Les diferents assignatures seran impartides per les nostres acadèmies de referència en els últims anys: The Green Frog Academy (anglès reforç i Cambridge) i Amés (A+) , que s'encarregarà de la resta d'assignatures.

Les nostres activitats estan a  disposició de tots els alumnes i alumnes, però presenten preus molt especials per als nostres socis, els cuals podran gaudir, de manera totalment gratuïta, dels tallers de "Tècniques d'estudis" o "Construcció de la identitat".

Tractant d'assegurar les mesures sanitàries necessàries (regla de les 3 EMES), però sense deixar de donar suport als nostres fills i filles, per a poder formar grups necessitem tenir en compte que:

1-No podran barrejar-se subgrups (A i B) en la mateixa aula. Això provocarà que resulti una mica més complicat aconseguir el mínim d'alumnes necessari per a poder formar un subgrup presencial de repàs.

2-Per a les classes presencials tan sols hi haurà un horari: de 16.30 a 18.00 , amb la finalitat d'assegurar que les aules no es comparteixen entre diferents grups.

3-En entrar per a impartir les classes extraescolars, els professors els prendran la temperatura als alumnes i revisaran que portin correctament col·locades les mascaretes. També s'asseguraran que es desinfectin les mans i els acompanyaran des de la porta d'entrada fins a cadascuna de les aules.

En cas que qualque alumne/a presentés símptomes, se seguirà el protocol d'aïllament marcat per la Conselleria.

4-A la sortida, el professor comprovarà que tots els alumnes tornin a desinfectar-se les mans i els acompanyaran fins a la sortida del centre escolar per a assegurar-se que dins del centre no hi hagi contacte entre els diferents grups.

5-La APIMA posarà a la disposició dels alumnes i professors de repàs el següent material: termòmetres, gels hidroalcohòlics i mascaretes per si hi hagués alguna emergència. Preguem a les famílies que els alumnes/as sempre portin una mascareta de recanvi en les seves motxilles, tal com fan en horari escolar.

6-Els alumnes que vulguin millorar el seu nivell d'anglès amb els cursos de "Cambridge English" rebran les classes en funció del seu nivell i no de la seva edat, la qual cosa podria ocasionar que en una mateixa aula hi hagués alumnes de diferents edats i subgrups. Per a evitar aquesta situació, tan sols s'impartiran classes online. Aquestes constaran de dues sessions a la setmana, de 45 minuts cadascuna d'elles, en lloc de l'hora i mitja presencials que eren habituals.

7-Amb la finalitat de reduir el risc de contagis, ens estem plantejant el fet de que certes assignatures solament s'imparteixin online. Qualquna d'elles podrien ser:

*Llatí i Grec, Geografia i Història o assignatures similars, és a dir, aquelles que no requereixin tant de la presencialitat d'un professor.

*Aquelles que tinguin una alta demanda i excedeixin en el nombre d'aules disponibles. En aquest cas, la APIMA es reserva el dret de promoure classes online segons les edats dels grups i/o dificultat de l'assignatura.

8-Per a poder impartir les classes online, necessitem que els pares o tutors dels alumnes signin una autorització que permeti a la APIMA cedir les seves dades de contacte a l'acadèmia que imparteixi la matèria triada. Aquestes dades no seran utilitzats per a cap altre fi que el de poder contactar amb els alumnes per a impartir les classes i amb els pares o tutors en cas que hi hagués alguna incidència.

9-Si en qualque assignatura concreta les famílies prefereixen rebre classes online, encara que en principi solament s'ofereixi presencialment, els demanem que contactin amb nosaltres.

Per a més detalls, podeu consultar els arxius adjunts que ens han fet arribar les dues acadèmies.

La preinscripció a una activitat NO suposa la obiligació d'iniciar-la. No obstant això, ens ajudarà a establir els grups necessaris, així com a quadrar agendes, professorat, aules, preus i fins i tot si fos possible, establir més oferta formativa. Recordeu que us informarem de l'horari i grup assignats al vostre fill/a.

Com sabeu , la APIMA és una associació sense ànim de lucre i tots els nostres esforços estan dirigits a oferir als nostres associats les millors condicions possibles.

Si teniu algun dubte o suggeriment, podeu enviar un email a través d’aquesta web-menú Famílies.

Gaudix dels avantatges de ser soci/a de la APIMA IES MARRATXÍ