CONCURS Relats Curts

 

 

CONCURS DE RELAT CURT APiMA IES DE MARRATXÍ

 

L’APiMA en col·laboració amb l’IES Marratxí convoca el «Concurs de Relat Curt 18/19».

Aquesta activitat té com a objectiu promoure la creativitat literària dels joves, despertar la seva imaginació i apropar-los al món de la literatura.

 

BASES DEL CONCURS

 

 1. Participants.
 • Podrà participar qualsevol alumne matriculat a l’IES Marratxí.
 • S’establiran tres categories:

1ª Categoria: Alumnes de primer i segon d’ESO.

2ª Categoria: Alumnes de tercer i quart d’ESO.

3ª Categoria: Cursos de Batxiller i F.P.

 • La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

 

 1. Requisits.
 • El relat curt no podrà constar de més de 100 paraules.
 • El tema serà lliure, amb l’única condició que inclogui aquestes tres paraules en l’ordre que l’autor consideri més oportú per al seu relat: Bruix/a, Amagatall i Mirall.
 • El tipus de lletra haurà de ser «Times New Roman», cos 12. I en format d’arxiu de text OpenOffice o Microsoft Office.
 • Es podrà presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de la nostra comunitat.
 • Ha de ser original i inèdit.
 • No s’acceptaran textos escrits per persones diferents de la que se presenta a concurs o textos que ja s’han presentat a altres concursos total o parcialment.
 • Ha de dur títol.
 • Qualsevol relat presentat que no compleixi aquestes regles serà eliminat immediatament del concurs per l’organització.
 • Tots els relats presentats a concurs seran cedits a l’APiMA per formar part del seu fons documental i poder ser publicats a la nostra pàgina web o en qualsevol altre mitjà, així com xarxes socials. O per allò que trobin més adient fer amb ells els departaments de català o castellà del centre. En tots els casos sempre es farà referència a l’autor del text.
 • Els textos s’enviaran telemàticament, usant l’espai habilitat a aquest efecte en el lloc web de l’APiMA de l’IES de Marratxí.

 

 1. Jurat.
 • El jurat triarà els guanyadors entre tots els relats presentats i la seva decisió serà inapel·lable.
 • El jurat estarà format per:

3 membres de la Junta Directiva de l’APiMA de l’IES de Marratxí.

2 professors. Un del departament de català i un altre del departament de castellà del centre.

1 Membre de l’equip directiu del centre.

Cada Membre del jurat votarà d’1 a 10 els relats, sent 1 la puntuació més baixa i 10 la més alta.  Per Tant cada relat podrà estar puntuat entre 6 i 60 punts.

En el moment de les votacions, no es coneixerà la identitat de l’autor.

El vot de qualitat de Tià Antich (APiMA), trencarà l’empat en cas de ser necessari.

 

 1. Dates d’interès.
 • La data màxima per la presentació de obres será el dia 08/Abr/2019 a les 21:00 hores.
 • El veredicte del jurat es farà públic el dia 17/Abr/2019 a la plana web de l’APiMA així com en els seus canals de difusió habituals.
 • L’entrega de premis es farà el mateix dia que el centre celebri Sant Jordi.

 

 1. Premis.
 • Una categoria o premi podran quedar deserts si així ho creu oportú el jurat.
 • Es comunicarà a tots els participants, lloc, data i hora de l’acte de lliurament dels premis.
 • S’elegiran dues obres premiades per cada categoria.

1ª Categoria: Primer premi: 150€

  Segon premi: 75€

2ª Categoria: Primer premi: 150€

  Segon premi: 75€

3ª Categoria: Primer premi: 150€

  Segon premi: 75€

Els premis es lliuraran en targetes regal de «El Corte Inglés».

 

L’organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases.

 

APiMA de l’IES de Marratxí.

Marratxí, 27 de Novembre de 2018