PROGRAMA «FONS DE LLIBRES – APiMA»

 

Què és el programa "Fons de llibres de l'APIMA"?

Aquest programa neix de la necessitat de dotar les famílies de tot l'estalvi possible en l'adquisició de llibres de text. Facilitant l'accés als mateixos, de forma senzilla, còmoda i amb estalvis del 80% al 90%. El sistema és senzill, utilitzem "Bons de llibres".

 

Què són els "Bons de Llibres"?

Els Bons són la nostra principal moneda de canvi. Són com "vals digitals" que s'anoten al vostre compte.

 

Com s'aconsegueixen els Bons de Llibres?

Cada final de curs, les famílies que així ho decideixin, ens lliuren els llibres que els seus fills no van a utilitzar més.
Per cada llibre que ens lliurin, tant és si és de text o de lectura, se'ls dóna un bo de llibre.

 

Com intercanviar els bons de llibre?

Des de la nostra web, a la secció privada per a les famílies associades a l'APiMA, hi ha l'accés al programa Fons de Llibres.

Es tracta d'una botiga virtual online. Les famílies escullen els llibres que necessiten del nostre estoc, i el sistema se'ls reserva.

Cada llibre té un cost fix de 3€.

Si la família que necessita un llibre té un bo a favor seu, només pagarà aquests 3€ de cost fix.

Si no tingués bons, el cost es veuria incrementat pel valor residual d'aquest llibre, que sempre tindrà com a mínim un 80% de descompte sobre la tarifa oficial.

Exemple:

Tinc 3 bons al meu favor, per haver lliurat 3 llibres al programa.
Necessito 4 llibres del fons per a un fill meu.
Reservo els 4.
El sistema em compensa el valor dels 3 primers (sempre els més cars) per els 3 bons. I d'aquests 3 libres pagaré només 3 €.
Del quart llibre pagaré els mateixos 3 € fixos, més X,XX € de valor residual.

 

Quan i com es paga?

Tots els pagaments es realitzaran per rebut domiciliat. El nostre dia de cobrament és sempre el dia 15 de cada mes.

 

On es recullen els llibres?

No heu de fer res més! Els llibres es lliuraran el primer dia de classe, directament als vostres fills.

 

L'accés a aquest programa es realitza des de la secció privada per a les famílies.