Batxillerat

Què és el batxillerat?

El Batxillerat és l’última etapa de l’Educació Secundaria, té caràcter voluntari i la seva durada és de dos cursos, normalment entre els 16 i 18 anys. Es desenvolupa en distintes modalitats, de manera flexible i podent cursar diferents vies dins de cada modalitat per poder oferir una formació més especialitzada tenint en compte els interessos professionals de l’alumnat.

Els estudis d’aquesta etapa tenen les següents finalitats.

  • Donar-te una formació general, afavorint una major maduresa intel·lectual i personal, així com una major capacitat per adquirir una àmplia gamma de sabers i habilitats.
  • Preparar-te assegurant les bases per a estudis posteriors, tant universitaris, com de formació professional.
  • Orientar-te permetent-te anar dibuixant les teves preferències e interessos.

Per accedir al Batxillerat és necessari que estiguis en possessió del títol de graduat en educació secundaria. En finalitzar satisfactòriament els estudis, rebràs el títol de batxiller, en qualsevol de les seves modalitats.

El Batxillerat ha d’ajudar-te a adquirir tant una maduresa intel·lectual i humana com els coneixements i habilitats per desenvolupar funcions socials amb responsabilitat i competència, i una vegada finalitzat incorporar-te a la vida laboral activa o bé seguir estudis posteriors.

Durada:

  • Dos anys. Excepcionalment tres per la modalitat de nocturn.
  • La permanència en el Batxillerat en règim escolaritzat serà de quatre anys, com a màxim.
  • Això últim no afecta als alumnes que cursin el Batxillerat per altre règim d’ensenyament, de adults o a distància.