2017-2018ACTES

Acta ordinària 08/2017

Núm. de la sessió: 08/2017
Caràcter: Junta Directiva Ordinària
Data: 7 de Noviembre de 2017
Horari: 19.26 h a 20.57 h
Lloc: Sala de l’APIMA de l’IES Marratxí

Assistents:

 • Sr. Philippe Mérou, president.
 • Sra. Caty Palomero, vicepresidenta.
 • Sr. Josep Miquel Flexas.Bustos.
 • Sra. Antonia Arcos, tresorera.
 • Sr. Óscar Menéndez, vocal.
 • Sr. Sebastià Antich, vocal.
 • Sra. Pili Rodriguez, vocal.

Ordre del dia.

 1. Situació actual de l’APIMA.
 • En aquest moment existeixen 93 alumnes apuntats a activitats més 12 en llista d’espera, destacant com favorita l’assignatura d’anglès.
 1. Pressuposts.
 • Pel fet que hi ha diverses activitats que han quedat sense quòrum, els doblers destinat a aquestes partides es destinarà per subvencionar a les famílies pels viatges d’estudis. Una proposta és assignar 10 € per any que hagin estat socis de l’APIMA.
 • També s’ha destinat una partida a la compra de robots que s’empraran a les classes de tecnologia per part del professor per ensenyar als alumnes la seva programació.
 • S’ha parlat de la possibilitat de dotar a l’institut de material pels patis, com per exemple pilotes de futbol o basquet, etc.

3. Activitats.

 • S’ha creat un nou comitè d’alumnes per la gestió d’esdeveniments al centre. Participaran els delegats de classe, l’APIMA i na Mònica, com a coordinadora d’esdeveniments del centre.
 • S’han creat díptics amb informació de les activitats que s’imparteixen al centre i es repartiran entre els alumnes a classe.
 • S’intentarà posar a la fulla de matrícula l’acceptació implícita per formar part de l’APIMA i la confirmació per defecte de l’us de dades de correu.
 • S’han presentat propostes per noves activitats.
 • Cursos per adults a través de l’Ajuntament: ESO, Català, Anglès,…
 • Casal solidari. Col·laboració amb ells per la recollida de productes deficitaris pel Casal., aportats per l’APIMA, a la campanya de Nadal.
 • Canalitzar necessitats des de l’APIMA i en contacte amb altres APIMAS i l’Institut per les famílies més necessitades a través del Casal Solidari.
 • Implicar als nins per diversos actes solidaris.
 • Visita a Palma guiada. Màxim de 40 persones i gratuït. Tindrà una durada entre 2 i 2,5 hores. Pendent de data.
 • El dissabte dia 11 de novembre ve al centre una persona per veure viabilitat de poder pintar un grafiti a l’escola, participant els alumnes.
 • Cursos de 3 tallers AMET (feina en equip, capacitats comunicatives, etc…) de molt baix cost.

4. Nou banc per l’APIMA.

 • S’ha arribat a un acord amb el Banc de Santander, que per ara ens ofereix les millors condicions.

5. Reunió consell escolar del 30 d’octubre.

 • Projecte presentat pel centre de Robòtica i que es va rebutjar.
 • Projectes de l’APIMA durant aquests anys de mandat.
 • Horari de la biblioteca l’horabaixa (de 16.00 h a 19.00 h) perquè puguin fer servir els alumnes.
 • L’Institut ens ha demanat fomentar un club de lectura entre els alumnes a través d’activitats propostes per l’APIMA o les famílies.
 • Possibilitat de llegir un llibre i muntar una gimcana basada en ell. Es podria escollir un llibre per curs o per cada dos cursos.
 • S’ha renovat el conveni amb l’Ajuntament per l’ús del pavelló esportiu per 8.000 € anuals.
 • A causa de la polèmica sorgida per un cartell ofensiu, es passarà, d’ara endavant, abans de permetre penjar-los, un filtre previ per part del centre per evitar conflictes.
 • Programa Noves Tecnologies. S’elimina el programa d’intercanvi de llibres. Amb l’excedent d’aproximadament 20.000 € s’invertirà en infraestructura tecnològica pel centre (ampliació de xarxes wifi, etc.)
 • Implantació material informàtica per alumnes (tables, notebooks,…) l’APIMA gestionaria l’equip informàtic. La compra es faria per part dels pares i es pagaria un contracte de manteniment a l’APIMA per poder fer front als possibles equips defectuosos.
 • El 22 de desembre, l’Institut monta tallers proposats per professors, alumnes i APIMA. Es podria insistir amb el taller de fotografia que havíem previst, enfocat al mòbil i drets i obligacions per pujar les fotos a internet.
 • S’ha de preveure la quantitat de gent que pot venir per fer una xocolatada i comprar el material necessari.
 • Per Sant Antoni es farà una activitat l’horabaixa/vespre, oferida per l’Institut on hi haurà venda de botifarrons i sobrassada, una batucada, dimonis…

Marratxí, 7 de novembre de 2017