2016-2017ACTES

Acta ordinària 04/2017

Núm. de la sessió: 04/2017
Caràcter: Junta Directiva Ordinària
Data: 24 de maig de 2017
Horari: 19.30 h a 20.45 h
Lloc: Sala de l’APIMA de l’IES Marratxí

Assistents:

 • Sr. Philippe Mérou, president.
 • Sra. Caty Palomero, vicepresidenta.
 • Sr. Josep Miquel Flexas.Bustos.
 • Sra. Antonia Arcos, tresorera.
 • Sra. Pili Rodríguez, vocal.
 • Sr. Óscar Menéndez, vocal.
 • Sr. Sebastià Antich, vocal.

Ordre del dia.

 1. Anàlisi de projectes per la nova legislatura.

 

Anàlisi de projectes per la nova legislatura.

 1. S’acorda participar en les festes que organitza el centri cada final de trimestre i es comenta aprofitar aquestes datis per fer torrades, amb venda de safates de carn, rebosteria per subvencionar als alumnes que tenen viatge d’estudis i promoure grups musicals del mateix institut perquè es donin a conèixer.
 • Nadal (recollida de joguines, roba, etc.)
 • Sant Antoni (concurs de glosses)
 • Sant Jordi (dia del llibre)
 • Carnestoltes
 1. Cursos: voltar cursos intensius (teòrica i pràctica) sobre fotografia (aquest a la primavera), tems audiovisuals, balls moderns (Hip-hop, Zumba), idiomes, robòtica, DJ, esports (futbito, bàsquet, escacs, etc.), i segon possibilitat, de cursos de cuina. 

  Es comenta enviar circular als alumnes i als parells a través de la web o Whatsapp, per saber quines opcions els pareixen interessants i deixar un espai en blanc perquè puguin donar-nos alguna idea més.Es va contactar amb dues acadèmies d’idiomes: Ocidiomas i The Green Frog Academy.

 1. Concursos: de cuina, de rap, glosses (Sant Antoni), relats curts (Sant Jordi), fotografia (a la primavera, després del curs), nou logo APIMA.

  El de relats curts, com l’organitza l’institut, es col·labora amb el premi.

 1. Classes de repàs: reforç per les matèries troncals (matemàtiques, física i química, català, castellà, anglès, etc.). Revisar segons demanda i a partir de les 16.00 hores perquè els alumnes descansin un poc en sortir de classe.
 1. Contacte UIB: informar a pares i alumnes (a través de la web, xarxes socials, Whatsapp) de les converses, cursos, conferències que hi hagi a la Universitat.
 1. FAPA: informar a parells i alumnes (a través de la web, xarxes socials, Whatsapp) de les converses, cursos, conferències que facin i siguin útils.
 1. Graduacions: s’acorda organitzar l’orla pels alumnes de 4t d’ESO i 2n de BATXILLER. Es compressin els birrets i la banda pels alumnes i també diverses togues (que seran propietat de l’APIMA) per la realització de les fotos.
 1. Es farà una recollida de motxilles solidàries a final de curs i es lliuraran a la parròquia del Pont d’Inca.
 1. Es decideix aprofitar les instal·lacions de l’institut en l’estiu per als alumnes amb Campus d’Estiu, amb activitats lúdiques, culturals i també educatives, fomentant la conversa en distints idiomes per potenciar vocabulari i soltesa al parlar.
 1. Sortides en família: organitzar excursions en cap de setmana, visitis culturals guiades, etc. per fomentar llaços entre pares i fills i altres membres de la comunitat educativa. I altre punt important, fomentar el voluntariat fora de l’horari escolar, perquè els alumnes vegin part del món real.
 1. Es comenta la compra d’una gelera petita per col·locar a la sala de reunions i d’un tauló d’anuncis per col·locar al hall del centre.
 1. Es proposa fomentar l’ús de la biblioteca i ampliar l’ofereix de llibres. Per això es dóna la possibilitat d’organitzar una activitat de regalar un berenar a canvi d’un llibre en bon estat. També publicitar d’alguna manera als alumnes que tenen a la seva disposició una biblioteca fora de l’horari escolar.
 1. Per ajudar a l’adquisició de llibres de text i de lectura, es cercarà alguna llibreria que estigui disposada a oferir algun tipus de descompte als socis.
 1. S’acorda que totes les activitats realitzades a través de l’APIMA, tindran un cost pels no socis i altre més econòmic pels socis.
 1. Diversos punts a comentar amb la direcció del centre, a tractar en properes reunions més detalladament.
 • fer valer els drets dels alumnes amb necessitats especials.
 • revisar tema de les tauletes (oferir que siguin portàtils).
 • neteja dels banys.
 • deixar-nos diversos espais (a més de col·locar un suro en el hall) per col·locar cartells informatius de les activitats que es realitzaran).
 • intentar (en la mesura del possible) que els llibres de lectura no coincideixin en època d’exàmens. I fins i tot la possibilitat que els alumnes puguin triar el llibre (sempre seguint els pautes del professor).

 

I sense més assumptes a tractar, es clou la sessió, de la qual cosa donen fe els sotasignants.

 

Marratxí, 24 de maig de 2017

 

 

Josep Miquel Flexas Bustos
Secretari

 

Philippe Mérou Sánchez
President