2016-2017ACTES

Acta Ordinària 03/2017

Núm. de la sessió: 03/2017
Caràcter: Junta Directiva Ordinària
Data: 9 de maig de 2017
Horari: 19 h a 20.45 h
Lloc: Sala de l’APIMA de l’IES Marratxí

Assistents:

 • Sr. Philippe Mérou, president.
 • Sra. Caty Palomero, vicepresidenta.
 • Sr. Josep Miquel Flexas, secretari.
 • Sra. Antonia Arcos, tresorera.
 • Sra. Pili Rodríguez, vocal.
 • Sr. Óscar Menéndez, vocal.
 • Sr. Sebastià Antich, vocal.

Convidats:

 • Sra. Mari Luz Ocete, presidenta de l’anterior Junta Directiva.

Ordre del dia.

 1. Anàlisi nova web.
 2. Com vendre la APIMA? Per què és bé ser de la APIMA?
 3. Nova aplicació informàtica per a la gestió de la APIMA.
 4. Forma de cobrament de quotes. Ingressos en compte propi?
 5. Decisions entre reunions de Junta, ràpides en grup WhatsApp.
 6. Responsables d’àrees.
  1. Responsable de xarxes socials.
  2. Programa Ferya.
  3. Manteniment web (Noves entrades).
 7. Propostes per a activitats anuals organitzades per la APIMA.
 8. Torn obert de paraules.

 

1. Anàlisi nova web.

S’ha presentat la nova plana web a la junta directiva. S’han suggerit algunes millores com la possibilitat d’incloure els dos idiomes oficials a la web.

 

2. Com vendre la APIMA? Per què és bé ser de la APIMA?

Es van donar diverses idees, principalment hem d’actuar com un vincle entre els pares i centre; obtenir avantatges econòmiques a associats; impartició de cursos, tant per alumnes com pels pares, crear un mercat de llibres de segona mà per ajudar a alumnes de 1r curs; gestionar amb diversos proveïdors descomptes en llibres.

 

3. Nova aplicació informàtica per a la gestió de la APIMA.

El president ha comentat la possibilitat d’adquirir una aplicació per la gestió de l’APIMA, la qual cosa es valorarà més endavant.

 

4. Forma de cobrament de quotes. Ingressos en compte propi?

S’ha decidit que a partir d’aquest any es canviarà el compte de domiciliació, que de moment és el compte de l’IES al compte propi de l’APIMA, per poder gestionar nosaltres mateixos els ingressos.

També s’ha plantejat la possibilitat de canviar d’entitat bancària de cara a l’any que ve.

 

5. Decisions entre reunions de Junta, ràpides en grup WhatsApp.

Es farà ús de les noves tecnologies per poder comunicar ràpidament entre els membres de la Junta Directiva decisions que han de menester una resposta ràpida, sense tenir la necessitat de convocar una reunió.

 

6. Responsables d’àrees.

S’ha nomenat al Sr. Sebastià Antich com responsable de xarxes socials.

S’ha valorat la inclusió del Programa Ferya. En principi el Sr. Sebastià estarà en contacte amb la FAPA per veure quines opcions li donen i veure disponibilitat per la seva aplicació.

Les noves entrades a la web es canalitzaran a través de la figura del Sr. Philippe Mérou o bé del Sr. Josep Miguel Flexas, per mantenir un ordre de publicació.

També s’ha decidit que tots els càrrecs i llocs ocupats per l’antiga presidenta de l’APIMA, la Sra. Mari Luz als comités i consells que representava de cara a l’Institut, pasaran a mans del Sr. Philippe Mérou.

 

7. Propostes per a activitats anuals organitzades per la APIMA.

Ha quedat pendent pel dimarts que ve a elaborar una llista d’activitats interessants proposades per cadascun dels membres.

 

8. Torn obert de paraules.

S’ha decidit que a partir d’ara es farà una reunió mensual que coincidirà amb el segon dimarts de cada mes.

Proposta del Sr. Óscar Menéndez per crear un decàleg o proposta d’idees generals de l’APIMA per presentar-les a la web.

 

S’aixeca la sessió a les 20:45h

Marratxí, 9 de maig de 2017

 

Sr. Philippe Mérou (President)

Sr. Josep Miquel Flexas (Secretari)