2017-2018ACTES

Acta Ordinària 01/2018

Núm. de la sessió: 01/2018
Caràcter: Junta Directiva Ordinària
Data: 06 de febrer del 2018
Horari: 19.30 h a  20.35 h
Lloc: Sala de l’APIMA de l’IES Marratxí

Assistents:

 • Sr. Philippe Mérou Sánchez.
 • Sra. Catalina Palomero Ferrer.
 • Sr. Josep Miquel Flexas.Bustos.
 • Sra. Antonia Arcos Fernández.
 • Sr. Óscar Menéndez Vinent.
 • Sr. Sebastià Antich Fernández.

Ordre del dia.

 • Actualització informativa a la Junta Directiva de les darreres accions efectuades.

Quan són les 19.30 h comença la sessió.

 • Philippe comença amb un resum estadístic dels associats a l’APIMA. Ara som 250 famílies inscrites, superant la previsió inicial de 235 i representant un 30% de les famílies del centre. Aiximateix tenim 182 alumnes en activitats en actiu i 37 alumnes en llista d’espera. 
 • Comenta que na Mònica vol muntar classes de preparació d’FP grau mitjà per 4t d’ESO. D’ací a poc temps ens mostrarà el projecte per veure com podem ajudar.
 • Es reagruparan les classes d’anglès, ja que ara tenim alguna classe amb 3 alumnes i altres amb 10 i les matemàtiques se separen en 3r i 4t d’ESO.
 • El divendres dia 9, es fa la visita al Parlament, dirigida per Jaume Munar. Encara quedan inscripcions lliures.
 • Es parla de la possibilitat d’organitzar una visita a la fundació Nadal (museu, esports extrems, simulacions, etc.) encara que no s’ha concretat res.
 • Òscar ens comenta que està en negociacions per veure si es pot fer alguna cosa amb la decoració de l’escola. Ens ha mostrat projectes molt interessants de l’autor on es veu façanes d’escoles amb murals pintats amb diversos motius.

Reunió del Consell escolar.

 • Philippe ha assistit a la reunió del Consell escolar i ens conten que a la zona de la biblioteca no arriba la calefacció. S’ha aprovat la instal·lació d’una bomba de calor. S’ha fet una valoració de la concessionària del bar. En principi no hi ha queixes greus. 
 • El claustre constata que el resultat de la primera avaluació ha estat molt dolent. Al centre donen la culpa a les ràtios d’ocupació i presentaran una queixa a Conselleria per intentar baixar aquestes ràtios. A nivell de la Junta s’ha trobat a faltar una mica d’autocrítica per part dels docents.
 • El Centre ha intentat que la Conselleria li assignés una sèrie de projectes educatius i classes de repàs per alumnes conflictius.
 • Es constata que havent aprovat a batxiller qualsevol llengua amb un 5, 6 o 7 equival a un B2 i amb un 8, 9 o 10 a un C1.
 • Philippe es va queixar a la reunió que els representants escolars no acudeixen a la junta del Consell Escolar.
 • L’institut té un pressupost de 107.000 € i es va aprovar al Consell Escolar que amb un termini de 5 anys es farà la instal·lació de plaques solars.


A la reunió del consell Municipal:

 • Aprovat el grup de treballadors socials a partir del mes de Març. Comptarem amb 3 places més en l’àmbit del municipi. 
 • Envers els pressupostos participatius, cap ha estat aprovat a l’àrea de ciutadania i educació. S’acorda que l’any que ve seran els ciutadans qui faran les propostes, en lloc dels regidors.
 • Es va comentar que no existeix una legislació per regular l’educació de 0 a 3 anys, la qual cosa genera problemes amb una sèrie d’escoletes privades que no tenen regulada l’educació.
 • Queda constància que l’Ajuntament té paralitzats 21 milions d’Euros per la llei Montoro.

 

I sense més assumptes a tractar, es clou la sessió, de la qual cosa donen fe els sota signants.

Marratxí, 6 de febrer de 2018